Thời đại Đồ Dỏm - hameok6

 

Lịch sử loài người phát triển từ thời đại Đồ Đá đến Đồ Đồng, Đồ Sắt … và cho tới nay là Đồ Dỏm.

Hồi xa xưa đặc trưng cho các thời đại này cũng chỉ là nguyên liệu làm dụng cụ lao động, vũ khí chiến đấu hay cùng lắm là làm ngựa (cho Thánh Gióng) cưỡi.

Nhưng ngày nay thì không thiếu thứ gì là không dỏm. Với các loại máy móc dụng cụ thì không có gì phải nói rồi. Cho tới thức ăn, thực phẩm cũng toàn loại chất bổ dỏm, ăn vô không bổ ngang cũng bổ ngửa. Đường xá, cầu cống xây xong mà không hư hỏng thì không đúng với thời đại mình rồi!


Mà cũng phải thôi, tới vú váo, mông, mặt con người ta cũng không biết chỗ nào thật, chỗ nào dỏm nữa là. Ngồi nghe mấy bác xích lô nói chuyện thế giới như lãnh đạo, còn lãnh đạo thì vơ vét còn hơn tụi “cùng đinh”. Thật chẳng biết đường nào mà lần. Tư tưởng chính trị cũng chẳng biết thật giả ra sao. Tụi “đế quốc, thực dân” ngày xưa bây giờ là bạn, là ngài. Còn các “đồng chí” thì tối ngày gây hấn biên giới, hải đảo. Cứ chống thằng nào thì lại phát triển kinh tế - xã hội theo kiểu của thằng đó.

Thiệt nghĩ mà thấy chán. Thôi thì quay về với anh em Trỗi nhà mình cho chắc ăn. Ấy, vậy mà cũng chưa chắc! Trỗi dỏm thiếu gì. Còn nhiều Trỗi thiệt mà không muốn nhận mình là Trỗi hay nhân danh Trỗi mà đả kích, xỉa xói các Trỗi khác vì ăn nói không theo ý mình thích dù chỉ để thỏa mãn chút đỉnh cái “sĩ” dỏm!

Âu đó cũng là đặc trưng của thời đại, không loại trừ lính Trỗi!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 26 tháng tư năm 2011).