K3 SG: Gặp mặt ngày Thống nhất

Start:     Apr 26, '11 6:00p
Location:     Phòng máy lạnh lầu 1, nhà Hàng Kỳ Đồng 2, TPHCM.
...
Khách thì trên cả mong đợi, ngoài đội chị em Minh Oanh Vân Hoa... còn có các đ/c đã lui về "dự bị" như Công còm, Kỳ Nghĩa, Đức Cối... Rồi nhóm Tám Tự, Chí Nhân... và cả các chú em K6, K7. Đặc biệt có sự góp mặt của 2 VIP trong BLL trường là Vinh Voi và Thái Mã.

Chỉ là qui mô CB nhỏ trong k3, nhưng buổi gặp mặt cực dzui dzẻ...

(AMk3)


Xem: