Từ Đông sang Tây - Từ trên xuống dưới - hameok6Bình minh ở biển Đông (Đà Nẵng)Bình minh ở biển Đông (Đà Nẵng)

Hoàng hôn ở miền tây LàoHoàng hôn ở miền tây Lào

Thiên đườngThiên đường

... địa ngục (?)... địa ngục (?)


Đăng lại ảnh của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ bảy, ngày 01 tháng một năm 2011).


Web Counter