Đón xem loạt truyện "Út Phương - Cô chủ tiệm uốn tóc" của ĐD

Tranh F.LựcCô gái - Tranh lụa F.Lực


"Em gửi các bác loạt truyện. Trong đó có bài đầu đã đăng nhưng để liền mạch em cứ gửi. Đây là chuyện của cô chủ tiệm uốn tóc mà vợ em hay kể mỗi lần từ tiệm về. Em thấy hay hay gom lại. Toàn chuyện thật cả đấy. Không ai nghĩ ra được ...
- ĐD".
(Tin Kiến Quốc)


Xem loạt truyện "Cô chủ tiệm uốn tóc":Free Counters