Thứ Hai 18/10 nhóm HH, HMk6, CP, HaT lần mò lên Mỹ Yên. Nghe HMk6 mô tả một mình đi tìm BomBom và bãi đá ly kì gần bằng cao bồi miền Tây nước Mỹ đi vào rừng rậm Amazon(?!) Kết thúc bằng một chầu thịt "lâm nghiệp". (HữuThành.Nguyễn, 20/10/2010, http://bantroi.blogspot.com/2010/10/my-yen-uoc-mua-troi.html)