Ban LL mới 2010 - 2015

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC TRƯỜNG VHQĐ-TSQ NGUYỄN VĂN TRỖI NHIỆM KÌ 2010 - 2015


Ban LL mới 2010 - 2015

Ban LL mới 2010 - 2015Ban LL mới 2010 - 2015TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 
1 Bùi Quang Vinh

Bùi Quang Vinh

K3
Trưởng ban LL
HN, Binh đoàn 11, 0903455677

K3 Trưởng ban Binh đoàn 11 0903455677
2 Nguyễn Chiến

Nguyễn Chiến

K1
Phó ban LL
HN, Hưu, 0913239081

K1 Phó ban Hưu 0913239081
3 Trần Kiến Quốc

Trần Kiến Quốc

K5
Phó ban LL
TPHCM, Tư nhân, 0903830939

K5 Phó ban TPHCM, Tư nhân 0903830939
4 Lữ Thái

Lữ Thái

K3
Tổng thư kí
HN, Viện KH-CN QS, 0913212595

K3 Tổng thư kí Viện KH-CN QS 0913212595
5 Dương Minh Đức

Dương Minh Đức

K3
Phụ trách Văn hoá văn nghệ
HN, Hưu, 0903404274

K3 Phụ trách Văn hoá văn nghệ Hưu 0903404274
6 Trần Văn Lưu

Trần Văn Lưu

K4
Phụ trách đối ngoại
HN, Sở Ngoại vụ TP HN, 0913533525

K4 Phụ trách đối ngoại Sở Ngoại vụ TP HN 0913533525
7 Ngô Thế Vinh

Ngô Thế Vinh

K5
Phụ trách Tài chính
HN, Tăng Bạt Hổ, Hai Bà, 0904278744

K5 Phụ trách Tài chính Tăng Bạt Hổ, Hai Bà 0904278744
8 Dương Minh

Dương Minh

K4
Trưởng BLL TPHCM
TPHCM, 0918156666

K4  Trưởng BLL TPHCM TPHCM 0918156666
9 Võ Minh Ấn

Võ Minh Ấn

K4
Trưởng BLL miền Trung
Đà Nẵng, 0988797929

K2 Trưởng BLL miền Trung Đà Nẵng 0988797929
10 Nguyễn Thuý Lan

Nguyễn Thuý Lan

GV Trung
Uỷ viên
Hưu, ... Cao Bá Quát, HN, -

GV Trung Uỷ viên Hưu, ... Cao Bá Quát, HN  -
11 Nguyễn Chi Phan

Nguyễn Chi Phan

GV Văn
Uỷ viên
Hội CCB VN, 34A Lý Nam Đế HN, 0913534727

GV Văn Uỷ viên Hội CCB VN, 34A Lý Nam Đế 0913534727
12 Phạm Đình Trọng

Phạm Đình Trọng

GV Văn
Uỷ viên
Hưu, TPHCM, 0939432643

GV Văn Uỷ viên Hưu, TPHCM 0939432643
13 Lê Kinh Tuyến

Lê Kinh Tuyến

K1
Uỷ viên
Hưu, 0983416066

K1 Uỷ viên Hưu 0983416066
14 Chu Kì Minh

Chu Kì Minh

K2
Uỷ viên
Viện KH-CN QS, 0904427592

K2 Uỷ viên Viện KH-CN QS 0904427592
15 Lương Sơn

Lương Sơn

K2
Uỷ viên
Hưu, 0948398454

K2 Uỷ viên Hưu 0948398454
16 Nguyễn Thắng

Nguyễn Thắng

K3
Uỷ viên
Tư nhân, 0903420283

K3 Uỷ viên Tư nhân 0903420283
17 Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

K3
Uỷ viên
Đà Nẵng, 0989033999

K3 Uỷ viên Đà Nẵng 0989033999
18 Vũ Hoà Bình

Vũ Hoà Bình

K4
Uỷ viên
Tư nhân, 0903415094

K4 Uỷ viên Tư nhân 0903415094
19 Lê Hòa Bình

Lê Hòa Bình

K5
Uỷ viên
Hưu, 0982275053

K5  Uỷ viên Hưu 0982275053
20 Hạ Thanh Xuyên

Hạ Thanh Xuyên

K5 C11
Uỷ viên
Cty Tư vấn thiết kế APAVE, 0912388779

K5 C11 Uỷ viên Cty Tư vấn thiết kế APAVE 0912388779
21 Vũ Điện Biên

Vũ Điện Biên

K6
Uỷ viên
Viện Tim mạch, BV 108, 0989099954

K6 Uỷ viên Viện Tim mạch, BV 108 0989099954
22 Vũ Quốc Hoàn

Vũ Quốc Hoàn

K6
Uỷ viên
HN, 0913249062

K6 Uỷ viên 0913249062
23 Hoàng Mạnh Thắng

Hoàng Mạnh Thắng

K7
Uỷ viên
Vụ 1, Bộ KH-ĐT, 0986675318

K7 Uỷ viên Vụ 1, Bộ KH-ĐT 0986675318
24 Trần Thế Dân

Trần Thế Dân

K7
Uỷ viên
Viện KH Lịch sử quân sự, 0918766979

K7 Uỷ viên Viện KH Lịch sử quân sự 0918766979
25 Bùi Chuẩn

Bùi Chuẩn

K8
Uỷ viên
BTTM, 0913322922

K8  Uỷ viên BTTM 0913322922
26 Bùi Thắng

Bùi Thắng

K8
Uỷ viên
Trung tâm Quản lí bay, 0903464343

K8 Uỷ viên Trung tâm Quản lí bay 0903464343
27 Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Thái

K8 C11
Uỷ viên
Đại học Quốc gia HN

K8 C11 Uỷ viên Đại học Quốc gia HN -