Bạn Trỗi MT


http://bantroimientrung.blogspot.com/
Blog của Bạn Trỗi Miền Trung Việt Nam (Trang này do BS Hoc làm).

Còn 1 trang nữa do AMK3 làm:
Bạn Trỗi gốc Miền Trung http://bantroimt.blogspot.com/
"Nơi trao đổi thông tin của các bạn là cựu học sinh,từng học tại trường Văn hóa quân đội Nguyễn Văn Trỗi đang sinh sống tại Miền Trung. Nội dung nghiêm túc. Mọi người có thể đọc và nhận xét vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết".