Kỉ niệm 56 năm Chiến thắng lich sử Điện Biên Phủ

Start:     May 7, '10
Location:     Blog


Kỉ niệm:Bạn chúng ta viết về Võ Đại tướng

TranKienQuocBạn Nguyễn Mạnh Hà (k7), Phó viện trưởng Viện Lịch sử QS, có bài viết nhiều kì trên Thanh Niên Online về Đại tướng của chúng ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Xin mời cùng đọc!!!
Thanh Niên Online:

Điện Biên Phủ và bản lĩnh Võ Nguyên Giáp
Trong cuộc đời cầm quân của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có rất nhiều quyết định quan trọng, đưa ông vào hàng “những người hiếm hoi làm chuyển dịch dòng chảy của lịch sử” (từ của Peter MacDonald, một vị tướng kiêm sử gia người Anh). Nhưng việc thay đổi phương châm tác chiến từ “Đánh nhanh giải quyết nhanh” chuyển sang “Đánh chắc tiến chắc” - một thay đổi đưa đến chiến thắng tuyệt đối trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 - được coi là quyết định to lớn và “khó khăn” nhất cuộc đời ông.

Thanh Niên
giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài của đại tá PGS-TS Nguyễn Mạnh Hà, Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự VN, để thấy rõ hơn về bản lĩnh quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Xem:
Điện Biên Phủ và bản lĩnh Võ Nguyên Giáp - PGS-TS Nguyễn Mạnh Hà tại Báo Thanh Niên Online.
Free Counters