Giỗ lần thứ 15 của cụ Lê Văn Lương (KQ)

Start:     May 9, '10
Location:     TP HCM


Giỗ lần thứ 15 của cụ Lê Văn Lương

KQTối qua, anh Tài Chung làm đám giỗ cụ Lương. Cụ mất năm 1995 (25/4 = 26/3 Ất Hợi), đến nay đã 15 năm.

Cánh Trỗi có anh Tộ, anh Trần Vinh Quang, anh Vũ Việt Sơn k2, anh Hồ Xuân Nam k3, tôi và bạn bè thân thiết của gia đình. Trưa nay bà Thuận làm giỗ ngoài HN. Nhớ đến cụ, nhắc lại những câu chuyện giản dị về cụ. Sau đó cùng nhau nhớ đến năm tháng cùng  học ở trường Trỗi, ở Thái Nguyên, Quế Lâm. Cuối cùng anh em cùng nhau hát vang "Chiếu hải cảng" (Xô-lô-viốp Xê-đôi), có cả bè bối đàng hoàng.

Tôi ngồi đến cuối. Muộn mới thấy Vũ Việt Hưng (gô) k6 đến. Anh em lập hội, rủ nhau đi "du lịch ba lô" Nam Ninh, Quế Lâm vào cuối tháng này.

(Kiến Quốc, 9/5/2010)Xem:

1. Giỗ lần thứ 15 của cụ Lê Văn Lương- Trần Kiến Quốc, 9/5/2010 tại "Blog Bạn Trỗi K5".