Đỗ Tiến - Liệt sĩ thứ 30 của trường Trỗi - Kiến QuốcĐỗ Tiến - Liệt sĩ thứ 30 của Trường Trỗi...

Năm 2000 khi lên dự lễ Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho xã Mỹ Yên, anh Giao k2 cùng Phan Đình Nhân k6 có đến thăm gia đình LS Đỗ Tiến(?) là học sinh k6 Trỗi. Hôm vừa rồi anh Giao có xác nhận việc này. Vậy BLLk6 khẩn trương tìm hiểu và truy cập tư liệu cho BBT sách Tập 3. Như vậy số LS của trường Trỗi là 30 chứ không phải 29!
...

Đăng lại tin của Kiến Quốc (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ tư, 13 tháng 8, 2008)

Xem "Tin thêm" trong bài viết: Với An Mỹ từ cái nhìn khác! Kiến Quốc - 13/8/2008 tại „Blog Bạn Trỗi”.