Tin buồn: Mẹ bạn Lưu Minh Sơn mấtBan LL K6 NVT xin thông báo:
Cụ bà Lê Thị Ngọc Thanh, sinh 1930,
là mẹ bạn Lưu Minh Sơn

Lưu Minh Sơn - K6


1954

Mb: 0903. 900 700 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004806555448- Email: ti290484@hcm.vnn.vn - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/luu-minh-son.html - TP HCM - VN
- - -

196x

2012

,
đã mất lúc 18gi45, 24/04/2020 (02/04 Canh Tý).
- Tang Lễ sẽ tổ chức vào ngày 29/04/2020 (07/04 Canh Tý), tại 5 Phạm Ngũ Lão, Q.GV, TP. HCM.
- Lễ viếng từ 7gi00- 14gi00, Lễ động 14gi30 và đưa đi hỏa táng tại Phúc An Viên (cùng ngày).

(Theo tin của Meo Ha từ Lưu Minh Sơn > Bạn Trỗi K6 đăng trên FB)

Bạn Trỗi K6 xin chia buồn cùng bạn Lưu Minh Sơn và gia đình.