Viếng Mẹ liệt sĩ Đỗ Khắc TiếnChiều CN 24/04/2016, Trưởng BLL cựu học sinh Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi - Bùi Vinh và đại diện K6 đã viếng Mẹ liệt sĩ Đỗ Khắc Tiến tại Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên.

Bài và Ảnh từ FB Nguyễn Thắng Lương (tức Ngọc).
Xin nhấp chuột vào ảnh để xem ở độ phân giải lớn.


Phút tiễn đưa "Mẹ đi gặp lại" con trai Đỗ Khắc Tiến.
(Xem màn ảnh rộng)Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên Chu Thị Nhì bày tỏ cảm ơn tình nghĩa đồng đội của BLL cựu h/s Trường NVT với thân nhân mới khuất của liệt sĩ Đỗ KhắcTiến.
Chút rượu nồng tình cảm gợi lại kỷ niệm xưa đất Mỹ yên Đại từ.
(Xem màn ảnh rộng)