Lại nói chuyện mũ Quân thượng - hameok6Vừa hạ cánh xuống Đà Nẵng, thằng em liền sục tìm “ban Quân nhu” xin được lãnh quân trang: “Mũ Quân thượng”
Mũ Quân thượng
...đây là kiểu mũ CLB T5 thiết kế đặc cách dành cho cuộc gặp mặt K3 NVT ở Đà Nẵng ... coi như một kiểu logo của khóa 3.
Mũ Quân Thượng - Ba Ngôi
! Ai dè bị hỏi lại:
- Chưa có à?
- Ủa, có ai phát đâu mà có?
- Ừa, ừa … để hỏi “Ban Lãnh đạo”!
- Ậy ậy, quân trang mà thiếu là dứt khoát xảy ra tình trạng trộm cắp à.
- Mũ có tên lấy thế nào được.
- Hồi ở Trỗi cũng ghi tên vào mũ cối mà vẫn mất vậy! Nhớ hồi đó mũ mềm phát đủ mà chỉ khác nhau có cái độn đằng trước cứng hơn hay mềm hơn mà đã xảy ra mất cắp nữa là bây giờ không có đủ mũ Quân thượng!

Thằng em “tuyên bố” hùng hồn:
- Ngày mai mà mấy anh thấy thằng em đội mũ đứt cái quai sau thì cũng thông cảm nha! (chẳng là trên mũ có thêu tên từng người ở quai gài đằng sau)
- Không có quai sau làm sao đội.
- Kê mẹ, cứ chụp lên đầu, xấu còn hơn không có!
Vậy là đến chiều, thằng em được ưu tiên lãnh “quân trang” loại 2 ngay. Loại 2 là vì mũ không có thêu tên đằng sau cho dễ … mất! Sợ quá, thằng em không dám đội, cất ba lô đem về SG ngay. Ở lại lâu nó lộ, không bị mất cắp thì cũng bị mang đi cầm cố tiền uống café thì bỏ mẹ!
Đúng là làm “quân” mà còn muốn … “thượng”!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K4: Thứ bảy, 03 tháng tám, 2013).