Cựu Đại hội: ĐH CCB VN 1989 - Thanh Hùng, hameok6

Như mọi Đại hội, Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng có đoàn các cháu cựu thiếu niên quân đội (Thiếu sinh quân NVT) đến chào mừng với sự dẫn đầu của "anh" cựu phụ trách (Chính ủy BKQ).

Mời AE xem clip sau đây về cựu Đại hội vào 19-20/11 năm 1992.
(6/12/1989?)