Chiều qua (Th4 14/12/2011) đọc lại trang Tưởng nhớ các LS của Bantroik6, thấy địa chỉ đồng đội ở Thanh Hóa của Trọng, tôi đã nối máy với các anh. Vậy là anh Thống, anh Thư - bạn chiến đấu của Trọng đều đã biết tin. Các anh sẽ ra HN đón bạn. TranKienQuoc 04:43 Thứ năm, ngày 15 tháng mười hai năm 2011 http://bantroi5.blogspot.com/2011/12/on-ls-tsq-nguyen-van-troi.html TranKienQuoc