Xem ảnh cũ của các bạn k6: http://nvtk6.multiply.com/photos/album/232#