Kỷ niệm sự kiện 100 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2011)

Start:     Aug 25, '11
Location:     Blog

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xây dựng sự nghiệp bằng ý chí không bao giờ chùn bước, ngay cả khi đương đầu với những điều dường như không thể vượt qua. Giờ đây, nhiều thập kỷ sau khi đánh đuổi Pháp và Mỹ, ông đang đón mừng một sự kiện quan trọng khác...
(Dân trí)


Xem: