“Bệnh thành tích”

“Bệnh thành tích”

 hameok6Hôm rồi, mấy bạn K6 ngồi với nhau. Phúc lồi nhắc lại nhiều chuyện hồi ở Thạch Thất với những kỷ niệm mà nhiều người (hay ít nhất là tôi) chưa biết. Nghe Phúc nói hầu hết AE “cá biệt” phải đi Thạch Thất trở về đều là Đoàn viên, nhất là số AE đi đợt 1 (năm lớp 8 của K6).
Tôi mới buột miệng: Hồi đó tuy tao không phải là ngoan, nhưng ít ra thì cũng không đi Thạch Thất. Vậy mà chẳng thấy Đoàn nào “sờ” tới cả.

- Kết nạp tụi tao mới có thành tích chớ! Phúc nói.

Ừ hé, đúng là “Bệnh thành tích” mà sau này có một bạn Trỗi k5 đã nói đây. Làm hồi đó khi về lớp 10 ở Hà Nội, tụi Thắng te, Hoàn bệu “đẩy” mãi tôi mới được kết nạp vào đúng ngày liên hoan giải tán lớp, vừa kịp để bổ sung hồ sơ thi Đại học. Vì lúc bấy giờ, thầy chủ nhiệm lớp dứt khoát không chịu tôi với lý do: Trường Trỗi cỡ đó mà còn không phải Đoàn viên thì chẳng còn gì để nói nữa!
Còn chuyện này nữa. Hồi lớp 8, ở Hưng Hóa, thầy Khoát chủ nhiệm có cho mua về một đống chuối, bưởi, trái cây ... cất vào kho dưới gầm cầu thang (hình) để chuẩn bị liên hoan lớp. Tôi có “lỡ tay” xách đi một ít và bị phát hiện. Thầy kêu tôi vô phòng “hết sức nghiêm khắc cảnh cáo” hành vi vô kỷ luật này. Phần tôi cũng “hết sức thành khẩn kiểm điểm” trước thầy (sau khi đã ăn hết số chuối “lỡ tay”). Tội này bình thường chắc cũng phải cảnh cáo Đại đội và trong thời điểm đó chắc là đi Thạch Thất(?). Vậy mà tôi chỉ bị “xử lý nội bộ” rồi quên luôn! Sau đó thì tôi mới biết, trái cây mua về để liên hoan mừng lớp nhận danh hiệu “Trung đội Quyết thắng”.

Giờ nghĩ lại, không biết bạn Trỗi k5 đưa ra việc chống “Bệnh thành tích” có phải do đã trải qua kinh nghiệm thực tế từ hồi đó?!


Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 04 tháng tám năm 2011).