Trấn Bắc - hameok6

Trấn Bắc?

_ hameok6_
 

Bữa trước ra Hà Nội ghé vào thăm đền Trấn Vũ ở đầu Quan Thánh, thấy cái cờ to đùng treo giữa sân chùa có chữ quốc ngữ chứ không phải mấy chữ gạch ngang gạch dọc chẳng hiểu gì. Vội đưa máy lên chụp. Trên cờ ghi chữ “Trấn Bắc”. Chụp xong thấy có ông thầy chùa nhìn lom lom, tôi lại gần hỏi: Tại sao là trấn bắc? Bắc nào vậy? Nếu là bắc VN thì nam VN không trấn? Hay là bắc của VN? Nếu vậy thì … hay đấy!

Ổng nhìn tôi rồi cúi xuống đưa tay lên: Namo Adiđa phật! và bỏ đi mất không quay lại nhìn (?)

Thiệt không hiểu, đăng lên đây nhờ AE giải thích giùm vậy.
 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài sưu tầm của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 09 tháng sáu năm 2011).