Giao ban Vườn Treo cùng cô Thục và C11

Start:     Jun 17, '11 5:00p
Location:     Vườn Treo Pacific 281 phố Đội Cấn, Hà Nội.

Hôm qua buổi giao ban Vườn Treo đông hơn mọi khi nhiều, vì có việc cô Thục đến thăm, lại có việc góp đá xây Trường Sa. Điểm mặt thì chờ ảnh của VNQ đưa lên, có nhiều k8 đặc biệt là nhóm C11. Cô Thục ngoài việc phụ trách C11 sau này còn tham gia giảng dạy nên đám trai mới nhớ nhiều.
Ngô Anh Vinh k8 ngoài việc đến thăm cô Thục và góp đá, còn vượt kế hoạch một bài thơ. Sau một lúc vắng mặt khỏi mâm thì Ngô Anh Vinh (bút danh 3Say) quay lại với bài thơ này:

Đá Trỗi
Gom đá lính Trỗi góp biển xa*
Con sóng nhỏ tạo muôn vàn sóng cả
Như An Tiêm gieo mọi nhà dân Việt
Để muôn đời đất Việt Bình Yên.

* Biển Hoàng Sa, Trường Sa
3Say

(HữuThành.Nguyễn)


Xem:

Từ trái qua:
Hàng ngồi:
TQ, HP K4, Lê Thanh Bình K8, Hòa Bình K7, Andrew K9, cô Thục, cô Tâm, Minh Hà K8, Thái K8, VTM K4, Bình Dân K9.
Hàng đứng:
Hồng Thao K4, Từ Ngữ K4, Minh Chính K8, Ngô Anh Vinh K8, Văn Hùng K7, Tt K4, VNQ K8, Việt Hằng K7, KV K7, Tuấn TTXVH K4, HH K4, Trung Nghĩa K3, Trần Hà Đông K3, TK5, Minh Sơn K5, Bùi Thắng K8.
(Trong bức ảnh chung thiếu một số người về trước như anh Thanh Đường K4, Mai Bình K8, Việt Liên K8, Tuấn Duy K8... )