Chợ Hoa Nguyễn Huệ năm nay - hameok6Cổng chợ Hoa...Cổng chợ Hoa...

...với 'Quốc hoa' không được tươi lắm... với "Quốc hoa" không được tươi lắm

Xếp hàng lên 'đồi' (nhân tạo)...Xếp hàng lên "đồi" (nhân tạo)...

...để quay phim, chụp hình...để quay phim, chụp hình

Toàn cảnh chợ Hoa chiều mùng 1 tết ...Toàn cảnh chợ Hoa chiều mùng 1 tết ...

... (nhìn từ trên 'đồi')... (nhìn từ trên "đồi")

Đường sách tự chọn ngay hè phốĐường sách tự chọn ngay hè phố

Công nhân vệ sinh túc trực, nhưng không có nhiều việc làmCông nhân vệ sinh túc trực, nhưng không có nhiều việc làm


Đăng lại ảnh của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 07 tháng hai năm 2011).
Free Counter