Thông báo: Họp BLL trường và BLL các khóa tại tp.HCM

Start:     Sep 9, '10 5:30p
Location:     Nhà hàng Kỳ Đồng - 209, Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Q1, TP HCM
Thông báo

JM

Ban Liên lạc trường tại tp.HCM thân mời toàn thể các BLL các khóa tại tp.HCM tới họp
Nội dung: chuẩn bị Hội trường tại tp.HCM kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
Thời gian: 17g30 ngày 9/9/2010 (thứ 5)
Địa điểm: nhà hàng Kỳ Đồng - 209 Nguyễn Văn Thủ, Q1
Rất mong BLL các khóa và AE có quan tâm cùng đến dự.
Thân mời,
Họp BLL trường và BLL các khóa tại tp.HCM


TM.BLL tp.HCM

JM

Xem:

HTML Hit Counter