Bạn Trỗi miền Trung & HN thăm lại Quế Lâm

Start:     Sep 15, '10
End:     Sep 20, '10
Location:     Quế Lâm
đoàn đến thăm Nhà kỷ niệm các trường học VN tại QL, trưa ngày 17/9/2010. Thấy đủ mặt anh tài từ miền Trung, miền Bắc cùng các bạn TQ thân thiết của chúng ta (em Khiết, anh Nguyên, em Vinh...)đoàn đến thăm Nhà kỷ niệm các trường học VN tại QL, trưa ngày 17/9/2010. Thấy đủ mặt anh tài từ miền Trung, miền Bắc cùng các bạn TQ thân thiết của chúng ta (em Khiết, anh Nguyên, em Vinh...). Ảnh Cao Cẩm Quỳ

Từ 15/9 đến 20/9/2010, đoàn miền Trung (gồm 11 người) đã ghép với đoàn HN (13 người) đi QL.
Cánh miền Trung:
các cặp vợ chồng Võ Minh Ấn, Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Hữu Dũng, Phan Hoài Lưu, Phạm Nhất Trung, Trần quang Dũng, Nguyễn thanh Điềm, Phạm Việt Cường.
Cánh phía bắc:
Vũ Chung (k8), Cao Sơn Hải (k4), Bùi Quang Giới (k3), Hoàng Định, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thị Kim Nhu, Nguyễn thị Thái, Nguyễn thị lan Phương, vợ chồng Vân Hùng, Thái "tọ" (k4). 


Đoàn đi tầu hỏa từ Bằng Tường.
 • Ngày 16/9: Có mặt tại QL (Dự kiến đêm 16/9 sẽ du lịch 2 sông 4 hồ).
 • Ngày 17/9:
  • Thăm trường mới (Cao đẳng KTHKVT),
  • trường Dạy nghể du lịch (khuôn viên Y Trung cũ),
  • trường Y Trung mới,
  • trường ĐHSPQT cùng Nhà kỷ niệm các trường học VN.
 • Ngày 18/9: thăm QL (có thể đi tour Dương Sóc, Thất Tinh Nham).
 • Ngày 19/9: về Nam Ninh.

Chúc các bạn vui vẻ và gặp lại nhiều cảnh cũ, bạn cũ!

Đăng lại tin của bantroik5sg (đã đăng tại Blog K5: Thứ tư, 01 tháng chín, 2010)

Xem:

Ảnh Vân Hùng, Cao Cẩm Quỳ, chú thích ảnh Kiến Quốc