Cột cờ Hưng Hóa - hameok6
Cột cờ Hưng Hóa

 hameok6

Không biết gần một năm nay, có AE nào ghé thăm Hưng Hóa ko nhỉ? “Lướt” net mới biết cột cờ Hưng Hóa mới được dựng lại
(xem tại đây).

Hồi bấy giờ theo dân chúng ở Hưng Hóa (không nhớ là ai – chẳng lẽ là lão thợ may ở nhà thờ đổ chăng?) nói đấy là cột cờ trong đồn tướng Lưu Vĩnh Phúc khi xưa. Lần theo “dấu vết” này, tìm mãi chẳng ra, mà lại là danh nhân Nguyễn Quang Bích (như tin đã dẫn).

Như vậy mới biết, quân ta đã từng đóng quân một nơi lịch sử mà không biết!
Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Thứ tư, 08 tháng chín, 2010)

Xem thêm:
  1. Làm Bia Truyền thống Doanh trại - HữuThành.Nguyễn, 22/06/2007, Blog K4
  2. Về việc làm bia ở doanh trại Đoàn Công binh N43 (Hưng Hoá) - HữuThành.Nguyễn, 09/08/2007, Blog Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi

H1: Cột cờ phục dựng mới  khánh thành ngày 19/12/2009H1: Cột cờ phục dựng mới khánh thành ngày 19/12/2009

H2: Mô  tả trận Pháp đánh đồn Hưng Hóa của tướng Lưu Vĩnh Phúc (1884)H2: Mô tả trận Pháp đánh đồn Hưng Hóa của tướng Lưu Vĩnh Phúc (1884)