Về thông tin Liệt sĩ của trường - hameok61. Thông tin tại đây có phải là LS Nguyễn Khắc Bình K7 không?

2. Bạn nào có hình các LS sau đây của trường (hình riêng hoặc chỉ ra người đó trong các hình chung) cho tôi xin - đăng lên blog hoặc gửi về hameok6@hotmail.com:
  1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Đạo - Thầy giáo, Cán bộ quản lí.
  2. Liệt sĩ Cao Quốc Bảo - Học sinh khóa 3.
  3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơn - Học sinh khóa 4.
  4. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bình - Học sinh khóa 7.
3. Nếu còn các hình thời trường Trỗi và thời đi lính của lính Trỗi thì cũng xin luôn.

Cám ơn nhiều nhiều.

Xem tại Blog K8


Free Counter