Trỗi HN đầu Xuân đi chơi tennis

Start:     Jan 31, '09
Location:     HN
...
Trỗi HN gặp nhau đầu Xuân không hẹn trước mà cũng được một số:
Thứ 7 (6 tết), K8 có Trí Dũng, Bùi Chuẩn, Trần Bình, Bùi Thắng, Phương Tuấn (MN ra), đi chơi tennis gặp các anh K6 Lê Minh Chính, Hòa Bình, Điện Biên, Thanh Trung, và mấy K9 khác nữa.
Các anh K6 rèn luyện đều đặn lắm, đánh bóng không thấy nương tay mấy nên cũng ngang ngửa.
Một buổi chiều vui vẻ.

(Bùi Thắng, 09:28 Ngày 02 tháng 2 năm 2009)

....

Xem:

1. Nhận xét 3. của bài "Đôi khi, năm mới"