Chuyện ít biết về vị Tướng quân "đi Sứ" - Kiến QuốcChuyện ít biết về vị Tướng quân "đi Sứ"


Đã từ lâu các cụ ta giữ mối bang giao với các nước và luôn cử quan triều đình đi Sứ nước người. Sau ngày cách mạng Tháng Tám thành công, tới năm 1950, Trung Quốc, Liên xô rồi các nước trong phe XHCN lần lượt công nhận nước Việt Nam DCCH và đặt quan hệ ngoại giao. Sau 1950, tại Trung Quốc lúc đầu chỉ có Biện sự sứ Việt Nam ở các tỉnh sát biên giới (Côn Minh, Quảng Châu, Nam Ninh).

Tới năm 1955, ta mở Đại sứ quán ở Bắc Kinh, lần lượt đại sứ là các ông Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Khang. Đến năm 1959, Thiếu tướng Trần Tử Bình, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, được tiến cử sang thay ông Nguyễn Khang. Do yêu cầu của cách mạng mà ông đảm đương cương vị này suốt 8 năm và có nhiều đóng góp xây dựng mối quan hệ 2 nước.


Ảnh tư liệu gia đình: Buổi tiếp khách sau lễ trình Quốc thư đêm 15/4/1959. Đại sứ ngồi giữa Mao Chủ tịch (người mặc áo vest màu sáng) và Bộ trưởng Trần Nghị.


... Xin xem tiếp tại  Blog BẠN TRỖI K5

Xem thêm:
1. Xin đuợc thông báo - Trần Kiến Quốc - 11/1/2008 – Blog "Bạn Trỗi K6"
2. Xin nghìn lần cảm ơn!!! - Trần Kiến Quốc - 15/1/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.