Đường Xuyên Trường Sơn - ĐỒNG SĨ NGUYÊN

Rating:★★★★★
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:ĐỒNG SĨ NGUYÊN
Đường Xuyên Trường Sơn

Tác giả: Trung Tướng Đồng Sĩ Nguyên.
Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân
Ngày xuất bản: 2004

Với tập hồi ức "Đường xuyên Trường Sơn" tác giả muốn thể hiện ở đây chặng đường hơn mười năm hoạt động trong đạn bom khốc liệt, nhưng rất đỗi hào hùng của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, cũng là quãng thời gian tác giả ở cương vị phụ trách tuyến chi viện này. Tập hồi ức được thể hiện qua sự chắt lọc những mảng lớn ký ức, nhật ký công tác của bản thân và đóng góp của một số đồng đội đã từng chiến đấu, công tác ở Trường Sơn thời đánh Mỹ.

Xem tại: Việt Nam Thư Quán

Lấy về (Download): duong_xuyen_truong_son.prc (592.1 KB) (Xem bằng Mobile Pocket Reader) tại http://www.box.net/shared/1auprzrms3

Xem thêm:
1. Đường Trường Sơn- Wikipedia
2. Đồng Sĩ Nguyên- Wikipedia
3. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên- Website sưu tập. Trần Vương Việt