Hình ảnh cuộc gặp mặt Khóa 6 ngày 05/6/2022

      Sau gần 2 năm tạm né dịch bệnh, ngày 05 tháng 6 năm 2022, Khóa 6 tổ chức gặp mặt tại Hà Nội. Đến tham dự có khoảng 50 bạn. Ghi lại sự kiện này có các Nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Khóa 6 như: Minh Nguyen, Tạ Chính, Thắng Lương,... Tôi chỉ gom nhặt lại rồi pót lên đây