Tin buồn: Mẹ bạn Phan Đình Nhân mấtBan LL K6 NVT xin thông báo:
Cụ bà Trịnh Thị Xuyến,
là mẹ bạn Phan Đình Nhân

Phan Đình Nhân - K6

B2
1954

Mb: 0913.217988 - Nr: 043.8435937 - Cq: - FB: - Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/phan-inh-nhan.html - HN - VN
- - Sở Kế hoạch đầu tư thành phố HN -
2AE - Phan Thu Lương K3-C11, Phan Đình Nhân K6

1967

2012

,
đã mất hôm nay, 02/06/2020.
- Lễ viếng bà từ 9h30 đến 10h45 ngày 5/6/2020 tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
- Ae K6 có mặt 10h15 tại Nhà TL để vào viếng.

(Theo tin của Tạ Chính > Bạn Trỗi K6 đăng trên FB)

Bạn Trỗi K6 xin chia buồn cùng bạn Phan Đình Nhân, chị Phan Thu Lương và gia đình.