Ai là Nghị keo?


K6 có 2 Nghị:
1 - Nguyễn Hữu Nghị, thường gọi Nghị keo.
2 - Nguyễn Đình Nghị, thường gọi Nghị quế.
Nhưng theo bạn Ôn Minh Thảo thì gọi vậy mà không phải vậy.
Chuyện là vừa qua Hà mèo có đăng lại ảnh cũ các bạn K6 (đã được sửa nét bằng Remini) bên FB. Dưới ảnh Nguyễn Đình Nghị bạn Ôn Minh Thảo viết:
"Đây mới đúng là Nghị keo, (tên này do Bình biêu đặt ngay từ ngày đầu lên trường ở tạm trong rừng chờ lán)"...
Biêu đặt vì có tích của nó. Sau này không lâu có thêm Hữu Nghị, để phân biệt Hữu Nghị mới gọi Quế theo nhân vật trong truyện! Lâu dần Đình Nghị chìm vào cộng đồng, mọi người mới gọi theo phong trào!
Và cái tích tên Nghị keo là như sau:
Ngay mấy ngày đầu, ở cái lán sát rừng hóp, Đình Nghị và Thảo được xếp nằm cạnh nhau. Nghị có mang 1 con dao bài nhỏ rất sắc, hắn khá khéo tay, làm một cái giá để bát sắt hoa được phát và đũa rất đẹp. Hắn cũng làm cho Thảo một cái. Nghị ở nơi khác không quen ai, Thảo biết khá nhiều bạn từ ở nhà trong đó có Bình Biêu, hắn thấy vậy nhờ Thảo nói Nghị làm cho một cái hoặc cho mượn dao để làm, Nghị không cho vì sợ mất. Biêu tức giận vì bị từ chối (là điều mà hắn chưa bao giờ bị) bèn gọi ngay là đồ keo kiệt. Từ đó Nghị bị gắn tên: Nghị keo.
Cảm ơn bạn Thảo đã giải mã, nhưng cái tên Nghị keo đã gắn với Hữu Nghị trong ký ức Bạn Trỗi K6 hơn 50 năm nay rồi, không thể xóa bỏ được!
Biết vậy thôi :)Nguyễn Đình Nghị

22/12/2019
1967