Ảnh cũ K6

‎Tuot Le‎ đến K8 Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi 18/12/2017 lúc 15:40
K6 vào lấy ảnh đi.
Chụp tại nhà ở LND, khoảng năm 70, 71 gì đó.