Giỗ đầu Quốc ThắngFB Thắng Nguyễn - 20 Tháng 11 lúc 17:35
TRÂN TRỌNG BÁO TIN
Vào 5h chiều ngày 4/10 âm lịch tức 21/11/2017 Gia đình cháu làm giỗ đầu cho Bố Thắng (Thắng Híp) tại số nhà 32 F Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hà Nội.
Xin báo để các bạn của bố cháu không đến dự được biết và thông cảm cho gia đình.
Cháu xin thay mặt gia đình trân trọng cảm ơn!
Mời xem:
  1. Giỗ Đầu Nguyễn Quốc Thắng - FB Hung Chi, 21 Tháng 11 lúc 21:43.
  2. Ae K6, bạn bè tưởng nhớ bạn QThắng (híp) nhân giỗ đầu - FB Thắng Lương, 21 Tháng 11 lúc 19:55.
  3. BẠN TRỖI DỰ GIỖ ĐẦU THẮNG "HÍP" K6 - Ảnh Nguyễn Phúc Học, Albums - Google Photos.
  4. Giỗ Đầu Nguyễn Quốc Thắng... - Ngô Thế Vinh, THỨ BA, 21 THÁNG 11, 2017, Blog K5.
  5. Nhớ bạn Nguyễn Quốc Thắng... - Ngô Thế Vinh, THỨ BA, 21 THÁNG 11, 2017, Blog K5.


Video Nguyễn Phúc Học

GIA ĐÌNH CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH CHỊ EM BẠN TRỖI CÁC KHÓA ĐÃ TỚI DỰ NGÀY GIỖ ĐẦU TƯỞNG NHỚ NGƯỜI BẠN K6 TSQ NVT NGUYỄN QUỐC THẮNG ĐẦY NGHĨA TÌNH VÀ CỰC KỲ ẤM CÚNG.