Lễ kỷ niệm 50 nămMời ACE xem Lễ kỷ niệm 50 năm trường Trỗi trên toàn quốc qua Video này.