50 năm - Gương mặt Bạn Trỗi


Nhân dịp kỉ niệm 50 năm Trường Trỗi, tôi đã cập nhật DS các khoá theo mẫu K6 trên cơ sở tư liệu gốc, có bổ sung thêm ảnh mới từ Blog các khóa (rượu cũ, bình mới).
DS sẽ được cập nhật liên tục. (02/2016)


Rất mong các ACE góp ý, bổ sung, giúp hoàn thiện DS!

Theo ABC

Phiên bản danh mục tên:

Phiên bản ảnh: