Bạn Trỗi K6 và K8


Nguyễn Quang Vinh K8 nhân chuyến đi châu Âu đã thăm AE Trỗi tại Warsava và Budapest