K6 Hà Nội gặp mặt 07/06/2014K6 Trỗi sinh nhật 60 năm cuộc đời

Ảnh từ FB Trung Le, Vũ Xuân Đồng.