Triều ngỗng với Bạn Trỗi HN

Trieu Le Trong: Tôi đang ở HN, vui lắm, nhiều thằng bị thương...Toàn cảnh đại tiệc...
... đón Triều ngỗng ở HN.Bạn cũ gặp nhau.
Thêm bạn mới.Lại thêm bạn mới.
Quân tiếp viện... Quân, Tuấn Anh, Lê TrungĐón chào Triều ngỗng tại Hà Nội
Hai thằng đang cắn nhau... tranh Em Assolute vodka nằm ở giữa...Nhậu đồ Hung Triều ngỗng vừa mang vềNgười về từ bển, náo loạn trời Nam.