Đoàn công vụ Trường Trỗi đi Quế Lâm


Đoàn công vụ Trường Trỗi đi Quế Lâm


Nhận lời mời của GS Hoàng Tranh, nguyên Viện trưởng Viện KHXH Quảng Tây, Thiếu tướng Bùi Quang Vinh (Trưởng BLL) dẫn đầu đoàn công vụ của nhà trường (gồm 6 thành viên: các anh Bùi Vinh K3 Trưởng BLL Trường Trỗi Trưởng Đoàn, Chu kỳ Minh K2, Dương Thanh, Từ Linh K3, Dương Minh Đức K4, Kiến Quôc K5) sang Nam Ninh duyệt biên tập lần cuối cuốn sách có tên:
MINH CHỨNG LỊCH SỬ CỦA TÌNH HỮU NGHỊ TRUNG-VIỆT
BIÊN SOẠN CHỌN LỌC TƯ LIỆU CỦA TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TRỖI Ở QUẾ LÂM.
Sách được Nhà xuất bản TRI THỨC THẾ GIỚI BẮC KINH phát hành,
dự kiến vào cuối năm 2013 hoặc đầu 2014.
Chủ biên: Viện KHXH Quảng Tây và Cục Lưu trữ Quảng Tây.
Giúp việc biên soạn: Hội Hữu nghị Việt-Trung, BLL Trường NVT.
Trước khi lên đường: Trưởng BLL Bùi Vinh cùng 5 thành viên (Dương Thanh, DMĐ, Từ Linh k3, Chu Kỳ Minh k2, Kiến Quốc k5) và các bạn Quang Bắc, Trần Quốc Việt, Ngô Thế Vinh k5, Hoàng Mạnh Thắng k7.