Hội trường năm 2000 tại tp.HCM

Xin tiếp tục biên soạn và hôm nay trình AE video 35 năm kỷ niệm ngày thành lập trường ở nhà hát Bến Thành đường Mạc Đĩnh Chi, tp.HCM.
Video được biên soạn chủ yếu theo các đoạn clip do Ng.Anh Minh k6 quay và có bổ sung một số chi tiết từ hình ảnh trong băng từ “chính thức” được BLL trường (hồi đó) lưu giữ và cung cấp. Trong phim thấy có nhiều bạn nay không còn nữa. Coi vậy mà cũng đã là 13 năm.(Xem màn ảnh rộng)