Trang thơ Chi cố


Sau khi hameo giới thiệu 2 tập thơ của Chi cố

Nguyễn Ngọc Chi


Chi cố
0903 714 111
SG

1970

2011

, đang định trách bạn sao có thơ in mà không gửi cho bản nào thì đã thấy bạn chia sẻ trên mạng.

Nhân dịp sang năm mới, mạn phép tác giả, xin giới thiệu với ACE Trang thơ của Chi cố dưới tên Đại Chúng.

TTh

Tập làm thơ

Trần Hạnh Thu

Tập tễnh cũng xong bài đầu tay
Đọc đi đọc lại thấy rằng hay
Lót tót đem khoe thằng mù chữ
Nó nhòm rồi hỏi: "Cái gì đây?"

Quần quật làm được bài thứ hai
Xem ra không ngắn cũng không dài
Hí hửng cố tìm thằng đeo kính
Đọc rồi nó phán: "Nét hơi gầy!"


Hai bài hay thế, chẳng ai hay.
Đưa vợ, vợ khen: "Ông có tài!
Vừa lúc đang tìm mồi nhóm bếp
Hai tờ cũng đủ, thật là may!"