Út Trỗi gặp mặt và thăm lại Trung Hà - Hưng Hóa

Thời gian: 08/12/2012
Địa điểm: Trung Hà - Hưng Hóa.


Mời xem bài tổng hợp tại Blog K6: Út Trỗi gặp mặt và thăm lại Trung Hà - Hưng Hóa


Nhân dịp 45 năm ngày nhập trường (1967-2012), được sự giúp đỡ và ủng hộ tích cực của Nguyễn Thành B, cuối cùng thì buổi gặp mặt và thăm lại Trung hà, Hưng hoá của K8 HN, cũng thành công...

VNQ

Thứ bảy ngày 08/12/2012 - Trung Hà. Chụp ảnh trước khi chia tay.

Ảnh Nguyễn Quang Vinh - Blog Út Trỗi.

Thứ bảy ngày 08/12/2012 - Tại Hưng hóa.Thứ bảy ngày 08/12/2012 - Tại Hưng hóa.

Ảnh Nguyễn Quang Vinh - Album Trung hà - Hưng hóa 08-12-2012 - Thư viện của Út Trỗi tại Picasa.


Mời xem bài:
  1. Út Trỗi gặp mặt và thăm lại Trung Hà - Hưng Hóa - Ảnh - Video - Nhạc - Trang phụ của Bạn Trỗi K6.
  2. K8 thăm lại Trung Hà Hưng Hóa 12/2012 - Video - VNQ, 31/12/2013, Blog K8.
  3. Đi Trung hà - Hưng hóa - VNQ, 09/12/2012, Blog K8.
  4. Ngày 08 tháng 12 năm 2012 - Thư viện của Út Trỗi tại Picasa.
  5. Trung hà- Hưng hóa 08-12-2012 - Thư viện của Út Trỗi tại Picasa.
  6. K8HN 8.12.2012 - Ảnh Nguyễn Minh Tuấn - Album K8HN 8.12.2012 - Thư viện của k8nvt tại Picasa.Út Trỗi gặp mặt và thăm lại Trung Hà - Hưng Hóa

Thứ bảy ngày 08/12/2012 -
Ảnh Nguyễn Minh Tuấn - Album K8HN 8.12.2012 - Thư viện của k8nvt tại Picasa.


Út Trỗi gặp mặt và thăm lại Trung Hà - Hưng Hóa

Thứ bảy ngày 08/12/2012 - Trung Hà. Chụp ảnh trước khi chia tay.
Ảnh Nguyễn Quang Vinh - Blog Út Trỗi.


Út Trỗi gặp mặt và thăm lại Trung Hà - Hưng Hóa

Thứ bảy ngày 08/12/2012 - Cột cờ ở Hưng hóa đã được xây lại.
Ảnh Nguyễn Quang Vinh - Album Trung hà - Hưng hóa 08-12-2012 - Thư viện của Út Trỗi tại Picasa.


Út Trỗi gặp mặt và thăm lại Trung Hà - Hưng Hóa

Thứ bảy ngày 08/12/2012 - Tại Hưng hóa.
Ảnh Nguyễn Quang Vinh - Album Trung hà - Hưng hóa 08-12-2012 - Thư viện của Út Trỗi tại Picasa.


Út Trỗi gặp mặt và thăm lại Trung Hà - Hưng Hóa

Thứ bảy ngày 08/12/2012 - thăm thầy Tâm - giáo viên Tiếng Nga.
Ảnh Nguyễn Thị Thái - Blog Út Trỗi.