K2 về thăm Cao Chùa, Mỹ Yên


Ngày 18/10/2012, nhóm 9 bạn Trỗi K2 - gồm 4 nữ (Thái, Chung, Hòa, Minh) và 5 nam (Kỳ Minh, Thắng Tụt, Phú Thành, Mạnh Lương và QV) đã có cuộc “về nguồn” thú vị. Đích tới của chuyến đi là thôn Cao Chùa - xã Mỹ Yên - Đại Từ - Thái Nguyên.
Trỗi K2 rất gắn bó với mảnh đất này. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1966, đại đội 9 (Trỗi khóa 2) đã được bố trí ở nhà dân tại thôn đây. Dù chỉ ở với đồng bào có 3 tháng nhưng tình cảm giữa Trỗi K2 với dân ở đây vô cùng sâu sắc và thắm thiết...

Xem: Trở về với dòng... suối tuổi thơ - Quang Việt k2, 20/10/2012, Báo liếp K5.

 Về lại Bom Bom ngày xưa.
X2000
Ảnh QV

 Căn nhà ba gian của gia đình bà Lít hôm nay thật đông đúc và ồn ào...X2000
Ảnh QV