Tin buồn

Start:     Aug 6, '12
End:     Aug 11, '12
Location:     Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.

Cụ Nguyễn Thế Nguyên

Nguyễn Thế Nguyên

,
sinh năm 1924,
thân phụ Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Quốc Khánh



Khánh choang
00861 3888 130 870
Kuomin - TQ

2006


K6, Nguyễn Phương Tuấn

Nguyễn Phương Tuấn



K8, B1,B5

2007


K8, Nguyễn Phương Hoa (vợ a. Hoàng Quốc Hùng

Hoàng Quốc Hùng K5




2009


K5),
đã từ trần hồi 16h54 ngày 06/08/2012, tại Bệnh Viện 108.
Lễ viếng được tổ chức từ 10h30-12h30 ngày 11/08/2012, tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.
Lễ Truy điệu và Đưa tang vào hồi 12h30 cùng ngày.
Lễ Hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội.