Kết quả làm việc với Ban giám hiệu và một số cơ quan chức năng trường SQKQ





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018


Kết quả làm việc với Ban giám hiệu
và một số cơ quan chức năng trường SQKQ


Kính gửi các bạn K6 NVT!
BTC xin thông báo kết quả làm việc với Ban giám hiệu và một số cơ quan chức năng trường SQKQ ngày 24-25/4/2018 như sau:
  1. Ban giám hiệu trường SQKQ quyết định tổ chức lễ gặp mặt K6 NVT với nghi thức trang trọng, có tính giáo dục truyền thống cho học viên sĩ quan nhà trường với sự tham gia của 1 tiểu đoàn học viên bay. Mọi công tác lễ nghi, khánh tiết nhà trường chịu trách nhiệm thiết kế với sự tham gia của BTC gặp mặt K6 tại Nha Trang.
  2. Thực hiện các nội dung trong chương trình buổi lễ theo đúng kế hoạch thời gian. Xe của nhà trường sẽ đón tất cả khách mời và các bạn K6 tại Đoàn an dưỡng 26 vào 14h30 ngày 05/5/2018. Sau khi lễ kết thúc ở trường SQKQ, về lại Đoàn an dưỡng 26 yêu cầu tất cả tập trung đầy đủ, không ai được đi lẻ ra ngoài để xe nhà trường đưa về đảm bảo an toàn tuyệt đối.
  3. Đến dự lễ đề nghị các bạn K6 và các khách mời ăn mặc quân phục hè thường dùng nếu là cựu quân nhân, mang mặc lịch sự, chỉnh tề nếu là dân sự làm cho buổi lễ trang trọng và đúng qui định của nhà trường trong doanh trại quân đội. Không mặc quần sooc, áo ba lỗ đi dự lễ.
  4. Giấy mời và chương trình buổi lễ gặp mặt sẽ phát ngay ở tiếp đón khi các bạn nhập trạm. Xin các bạn nhận và đọc kỹ chương trình để cùng BTC thực hiện đúng.

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến giờ G. Danh sách mọi người đến tham dự gặp mặt lần này đông vui. Hãy giữ sức khỏe đến gặp mặt vui vẻ nhé!

Chúc các bạn thành công.


BAN TỔ CHỨC KÍNH BÁO