K6 Hà Nội gặp mặt

Start:     Jun 9, '12
Location:     HN
HN, 09/06/2012Toàn thể. Ảnh Thanh Hùng X2000

Trưởng BLL khai mạc.
Mặc niệm thầy Trường.
Nhắc nhở trách nhiệm.


Hồ hởi đóng góp.
Công khai, và...
... soi kỹ.

Xem toàn bộ 30 ảnh + 49 ảnh chân dung