Ca khúc Nga Xô-Viết: "Thời thanh niên sôi nổi" - (Песня о тревожной молодожи)

Nhớ bài hát thầy Thưởng đã dậy ACE ta giờ Nga văn.


Ca khúc: Thời thanh niên sôi nổi (Песня о тревожной молодожи)

Sáng tác: Aлексадра Пухматова
Lời Việt: Phạm Tuyên
Trình diễn: Tốp ca nhạc viện Hà Nội.

Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ
Bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ
Để ngàn đời bền vững Tổ quốc ta
Trời cao muôn vì sao chói loà

Điệp khúc:
Dù sương gió tuyết rơi
Dù (cho) vắng ngôi sao giữa trời
Hoà trái tim với tiếng ca
Chúng ta dồn chân lên đường xa!


Còn chân còn nhịp bước còn tiến lên.
Còn đôi mắt sáng chí ta càng bền,
Ngực còn đập theo nhịp sống chung.
Bền gan ta còn đi tới cùng.

Điệp khúc.


Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная, -
И нету других забот.

Припев:
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет...
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.


Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрет.

Припев.

Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед.

Припев.

И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды,
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бурю она пойдет.

Припев.

Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели, -
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдет.

Припев.

Xem thêm: Bài ca như một hành trang - HỒ BẤT KHUẤT, 7/11/2009, Tuổi Trẻ Online