Box.net - Nơi lưu trữ FILE

http://www.box.net/home
ID: nvtk6@yahoo.com.vn
Password: như cũ
Sau đó chọn My Files

Hiện có CD "Trường Ca Thiếu Sinh Quân Nguyễn Văn Trỗi" (12 bài), có thể lấy xuống (download)


Thêm 1 cái ở DivShare http://www.divshare.com/members/
http://www.upload-mp3.com Password: Viết đúng theo chính tả

http://www.slideboom.com/ (pps, ppt) Password: như cũ

http://filefactory.com Password: như cũ