Bạn Trỗi Kính viếng thầy Hồng Tuyến

Bạn Trỗi Kính viếng thầy Hồng Tuyến


Thầy trò Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi sinh sống ở phía Nam sáng 26/10 đã xuống Vũng Tàu viếng thầy Hồng Tuyến - tác giả của bản Trường ca bất hủ đã được ca vang nửa thế kỉ qua.
Sau khi thắp nhang, anh Dương Minh xin phép cô cho hát tặng, tiễn đưa thầy 2 bài. Cô bảo quá tốt và anh Đông Nhân bắt nhịp để cả đoàn hát "Sinh ra trong khói lửa" và "Tiến bước dưới quân kỳ".

Meo Ha, Tran KienQuoc


Hát trước linh cữu thầy Tuyến - Video Meo Ha.

Thầy Phan Trung Trinh và Nam Điện k6 đến đầu tiên cùng Hà Mèo


Các đoàn vừa hội quân là vào viếng thầy. Đông Nhân chuẩn bị bắt nhịp hát Sinh ra...