Gặp "đồ cổ"


Theo tin Sơn kều chia sẻ trên FB 2 Tháng 6 lúc 12:11.

Có nhận ra ai đây không các bạn Trỗi khóa 6

...
Đây là bạn Tạo Phìa, hiện sống ở thành phố Thanh Hóa... Tôi vừa gặp Tạo đưa vợ nhập viện.
OngNoi PiMon Lâu ko gặp mà vẫn nhận ra à?
Sơn Kều Vì có kỷ niệm hằn sâu là hắn ngáy rất to, để ngủ được phải luôn đạp hắn cho hắn trở mình rồi tranh thủ ngủ ngay.
Rất tiếc là dù "đã mời nhiệt tình, nhưng sáng thứ 6 bạn phải về Thanh Hóa rồi" nên không tham dự được buổi gặp mặt thường niên của K6 HN.

Nhìn ảnh, tìm trên FB thì thấy trang của bạn: Trịnh Đức Tạo.